En pågående epikles

 

Nu är det avgjort. Tron på Guds treenighet har i och med att punkt sätts för Nicenum en gång för alla slagit djup rot i kyrkan. Den är ingen teologisk innovation, ingen ”halsbrytande sifferexercis” för att tala med Lars Thunberg, utan frukten av ett ingående bibelstudium. Även om begreppet treenighet inte förekommer i Bibeln är det med språk och formuleringar från Bibeln som trosbekännelsen framhåller Gud som Fader, Son och Ande – tre personer med en enda natur.

Allra klarast lyser detta mysterium i Johannesevangeliet, som när Jesus säger: ”Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid.”Sonen är den som beder, Fadern är den som sänder, Anden är den som kommer.

Därför är den kristna gudstjänsten en ständigt pågående epikles. Kyrkan upphör aldrig att säga: ”Kom, helige Ande!”

 

 

Comments are closed.