Sommarläsning (V)

 

I dag skulle Nelson Mandela, som dog i sitt 95:e levnadsår, ha fyllt 100 år. Vi hedrar minnet av en av det gångna seklets stora personligheter med ett citat ur hans egen självbiografi, Den långa vägen till friheten:

Jag har upptäckt hemligheten att när man har bestigit ett högt berg så är det bara för att upptäcka att det finns många fler berg att bestiga. Nu har jag satt mig här en stund för att vila, och se tillbaka på den långa väg jag gått. Men jag kan bara vila ett ögonblick för med friheten följer ansvar, och jag vågar inte dröja mig kvar, för min långa vandring är ännu inte slut.

 

 

Comments are closed.