Sommarläsning (VI)

 

En av sommarens följeslagare är God in Search of Man av Abraham Heschel (1907-1972), en av 1900-talets stora judiska teologer. I Frankfurt arresterades han 1938 av Gestapo och deporterades till Polen men fick hjälp att resa till London bara några veckor innan den tyska invasionen av Polen, och därifrån vidare till New York. Heschel förblev verksam i USA återstoden av sitt liv och var bland annat professor i judisk mystik vid Jewish Theological Seminiary of America. Han kom att lära känna och föra dialog med framträdande kristna personligheter som Martin Luther King och Thomas Merton, med vilka han delade ett patos för fred och rättfärdighet.

I boken God in Search of Man ger Abraham Heschel en summa av den hebreiska Bibelns spiritualitet, och frilägger därmed på samma gång den kristna trons judiska rötter. Det är en bok fylld av andlig vägledning. I ett avsnitt berör han polariteten mellan regelbundenhet och spontanitet, sammanfattat i de två hebreiska begreppen halacha och agada. Det ena rör lagen, det andra lagens mening. Medan halacha skänker ordning representerar agada människan okuvliga längtan som spränger alla gränser.

Att binda sig vid en ordning som skänker stabilitet, så som fasta tider för bön och gudstjänst, kallar Heschel för en ”himmelsk rutin”. ”Trohet mot yttre former, viljans överlåtelse, är i sig en form av gudstjänst”, skriver han. Samtidigt framhåller han att när regeln bara blir en fråga om mekanisk observans förvrängs dess inre mening. ”Halacha utan agada är död, agada utan halacha är vild.”

Det andliga livets mål är kvalitet mer än kvantitet, inte bara vad vi gör men också hur vi gör något. Även om orden och formerna är desamma är utmaningen att varje gång uttala och utföra dem som om det vore första gången. ”Dessa ord som jag i dag ger dig skall du lägga på hjärtat.” (5 Mos 6:6). De gamla orden är alltid nya, som om de gavs just för denna dag.

 

 

Comments are closed.