Läckage

 

Ett fem-i-topp-bibelord bland mystiker har alltid varit Paulusorden i Första Korinthierbrevet: ”Den som förenar sig med Herren blir till en enda ande med honom.”

Inom den kristna mystiken har det dock aldrig tolkats som att det sker en sammanblandning av personer. Camille C reflekterar med en bild över sin egen erfarenhet:

En kruka som sänks ner i havet går inte sönder, dess innehåll blandas inte heller med vattnet, men det uppstår ett läckage. Från krukan – människan – utgår allt det onda. Från havet – Gud – tränger heligheten in i människan.

 

 

Comments are closed.