Mariasidan

 

Efter ett kort uppehåll i Gudsmodersfastan när kyrkan igår firade Kristi förklarings fest, fortsätter vi nu att lyssna till kvinnor som antydningsvis delar sina erfarenheter efter att ha suttit vid Herrens fötter, som Maria från Betania.

I berättelsen som avslutar Lukasevangeliets tionde kapitel har Marta och Maria ofta spelats ut mot varandra. Marta har fått symbolisera det aktiva livet, medan Maria representerar den kontemplativa dragningen, en människa som fullt ut bejakar sin gudslängtan. Båda känner sig oförstådda av den andre. Författaren Grethe Livbjerg kommenterar:

I föreningen med Gud blir även Marta och Maria ett. För mystiker har den djupare föreningen med Gud gett en nästan ofattbar energi och handlingskraft. Den som är fri från sig själv är också fri från de bekymmer, besvikelser och frustrationer som dränerar på energi. Deras Mariasida öppnar dem för Andens kraft; deras Martasida låter dem arbeta i stor frihet.

 

 

Comments are closed.