”Lydnadsregeln”

 

Fransyskan Simone Weil (1909-1943) uppfattades under sitt liv som ”ett rop, en vädjan till större allvar och helighet inom kristenheten”, som en präst uttryckte sig om henne.

Själv säger Simone Weil att hon aldrig någon gång i sitt liv sökt Gud, men att ”Kristus steg ned och grep mig”. Den erfarenheten gjorde hon i samband med läsning. I ett brev skriver hon att hon i sin läsning alltid försökt tillämpa ”lydnadsregeln”:

Jag läser så vitt möjligt bara det jag hungrar efter och när jag hungrar efter det – och då läser jag inte, jag äter.

 

 

Comments are closed.