Kärleken som organism

 

Maria är inte bara den första kristna mystikern, hon är urbilden för kyrkan som moder.

När Elisabeth Behr-Sigel insomnade i november 2005, i en ålder av 98 år, hade hon fullgjort en gärning som en av de främsta uttolkarna av ortodox tro och andlighet i växt under 1900-talet. I ett tidigt skede av hennes liv kom mötet med den stora traditionens syn på kyrkan att bi avgörande. Erfarenheten av Gud är alltid djupt personlig och samtidigt inget privat projekt. Behr-Sigel talar om kyrkan som ”sanningen och kärleken som organism”, om det omöjliga i att vara kristen på egen hand.

Om någon tror, gör hon det som en del av en trons gemenskap; om någon älskar gör hon det som en del av kärlekens gemenskap; om någon ber gör hon det som en del av en bönens gemenskap.

 

 

Comments are closed.