Gömstället

 

Gudsmodersfastans sista dag. Vi har under två veckor lyssnat till kvinnor som, antydningsvis, vittnat om det fördolda livet i likhet med Maria.

Hon som bar på den största hemligheten av alla efter att helig Ande hade kommit över henne, visste hur skör den inre erfarenheten kan vara. När man ofta och gärna talar om den går den sönder. Men om man finner rätt gömställe växer den. Orden om Guds moder i Lukasevangeliet är all andlighets probersten:

Maria gömde och begrundade allt detta i sitt hjärta.

 

 

Comments are closed.