Inte mer än ett steg

 

När profeterna angriper tempelgudstjänsten i Israel är det inte religionen i sig de angriper utan den perverterade religionen.

I Samuelsboken läser vi i dagens lektionarium om hur prästerna utsatte de kvinnor som tjänstgjorde hos dem för sexuella trakasserier. Som så ofta: ondska förklädd till fromhet. Historiens tragedi är att ondska inte orsakas av brottslingar utan av goda människor – människor som saknar insikt om hur våra motiv alltid utgör en blandning av egenintresse och goda avsikter, av silver och slagg.

Benägenheten att synda följer människan livet igenom. ”Intill din dödsdag, var inte för säker på dig själv”, säger rabbi Hillel. Även för den som i många år vandrat helighetens väg, impregnerad av Guds Ande, räcker det med ett ögonblicks ovarsamhet för att hon ska slungas ned i avgrunden.

”Det är inte mer än ett steg mellan mig och döden” (1 Sam 20:3).

 

 

Comments are closed.