Påvens brev om bot

 

I ett lidelsefullt brev riktar sig påve Franciskus till allt Guds folk efter de nya uppgifter som framkommit i USA om prästers övergrepp på minderåriga barn. Han manar till vad han kallar “en kyrklig omvändelse”, där alla döpta behöver vara delaktiga i vandringen på botens, fastans och bönens väg. Påven skriver:

Med skam och ånger, erkänner vi som kyrklig gemenskap, att vi inte var där vi borde ha varit, att vi inte agerade i tid, att vi inte insåg vidden och allvaret av skadan som orsakades på så många liv. Vi försummade och övergav de minsta. (…) Storleken och omfattningen av händelserna kräver att vi tar ansvar för detta på ett globalt och gemensamt sätt. Även om det är viktigt och nödvändigt i omvändelseresan att veta vad som hände, räcker det inte. Idag uppmanas vi som Guds folk att bära våra bröders och systrars smärta, sårade i kött och ande.

Jag inbjuder Guds heliga trogna folk till ånger, bön och fasta, som Herren befaller. Må det väcka vårt samvete, vår solidaritet och vårt engagemang för en skyddande kultur som säger “aldrig mer” till varje form av övergrepp.

Må fastan och bönen öppna våra öron mot den tysta smärtan hos barnen, de unga och funktionshindradeMå fastan låta oss hungra och törsta efter rättvisa, och mana oss att välja sanningen genom att stödja alla de rättsliga förlikningar som är nödvändiga. Må fastan skaka oss och få oss att engagera oss för sanningen och välgörenheten tillsammans med alla människor av god vilja och med samhället i allmänhet, för att bekämpa alla typer av sexuella övergrepp, makt- och samvetesövergrepp.

Läs påvens hela brev i svensk översättning:

https://www.vaticannews.va/sv/paven/news/2018-08/pavens-brev-till-guds-folk-fasta-bot-och-bon.html

 

 

Comments are closed.