Tillgång eller belastning?

 

Berättelsen om Samuel summeras i och med dagens gammaltestamentliga läsning när Samuel ställer fram sitt liv inför folket, och vi ställs inför frågan: Vad konstituerar ett gott ledarskap?

”Jag har varit er ledare från min ungdom ända till denna dag”, säger Samuel och ber folket granska hur han utövat sitt ledarskap. ”Har jag kränkt eller förtryckt någon? Har jag tagit panter eller mutor av någon?”

Utvärderingen av ledaren handlar inte om vad denne uträttat, men om hur han levt ibland dem. Har han utnyttjat sitt ledarskap för belöning och bonus? Har han dragit fördelar av sin position och sin makt? En ledares vikigaste tillgång är hans liv. Men livet kan också bli hans största belastning.

 

 

Comments are closed.