En annan kyrka

 

På högtiden för Heliga Korsets Upphöjelse, sedan år 335 firad i kyrkan i både öst och väst: vid Golgata låter oss evangelisten Johannes bevittna Kärlekens kyrka, närvarande vid korsets fot, i skriande kontrast till den ”officiella” kyrkan som nu är helt frånvarande.

Hon representeras framför allt av Mater Dolorosa, den lidande modern, och den lärjunge som Jesus älskade, åt vilken han nu anförtror sin mor.

En kärna blir synlig: den kyrka som står kvar vid korset, den rest som genom sin kärlek, inte genom makt och inflytande, ska göra kyrkan oövervinnerlig intill änden.

 

 

Comments are closed.