En ström

 

”När det undermedvetnas strömmar bryta sig i sugande virvlar kan vattenmassorna åter samlas i en ström om dammporten öppnas till bönens slussfåra – och den fåran grävts djup nog.” (D Hammarskjöld)

 

 

Comments are closed.