Bönens noviser

 

Om vi tror att vi någon gång ska nå fram till upplevelsen av att vara ”en god bedjare”, kan vi vara ganska säkra på att denna snart kommer att följas av känslan av att vi tagit tre steg bakåt.

På bönens väg är man hela livet en nybörjare, och att se sig som en sådan befriar från onödig frustration. I sina kommentarer till Höga visan konstaterar Gregorios av Nyssa att bruden, hur mycket hon än har mognat på kärlekens väg, ”alltid ger intryck av att just ha påbörjat sin resa”.

En god strävan ska inte föraktas, men kan i bönen få motsatt verkan om vi föreställer oss att vi ska nå högre, längre, djupare. Den kontemplativa övningen utgår från att hela vårt liv är fördolt med Kristus hos Gud. Redan innan vi börjar be är vi inneslutna i Jesu bön till Fadern. Längre än så går inte att nå.

 

 

Comments are closed.