Alltid inom räckhåll

 

För att bönen inte ska hamna utom räckhåll i en tempofylld tillvaro behöver vi göra en grundläggande upptäckt: så som en människa bara kan förstå det hon redan har förstått (Martin Lönnebo), så är bön erfarenheten av det vi redan äger.

Bönen får inte separeras från livets banaliteter, då fördunklas sambandet mellan vårt ”sekulära” liv och det heliga. Om vi tror att vi först måste bemästra kontemplativa tekniker och uppnå ett tillstånd av ”mindlessness”, kommer bönen ständigt att undfly oss.

Mer än att vara en aktivitet, är bön en dimension som är närvarande i hela vårt liv. I hjärtats suckar under det dagliga livets alla utryckningar, såväl som när vi strövar en stund i trädgårdens kvällssvalka.

 

 

Comments are closed.