Saliga de ödmjuka

 

Årets hittills mest uppmärksammade klimatstudie, den så kallade Hothouse earth-artikeln, är skriven av en forskargrupp knuten till den amerikanske kemisten och klimatforskaren Will Steffen.

När man tar del av den är det svårt att undvika intrycket att mänskligheten står inför ett ödesval. Antingen försöka underkuva jorden med ännu större teknologisk kontroll. Eller retirera och praktisera ödmjukhet inför de skadliga avtryck som vår lättsinniga tillämpning av vår frihet lämnat på vår planet. Som Clive Hamilton uttrycker det om följderna av att människans oförmåga att tygla sina begär gjort jorden alltmer oregerlig: ”När moder jord nu öppnar sina armar är det inte för att omfamna oss utan för att krossa oss.”

Nu behövs en ödmjukhet med stora sociala konsekvenser. Det krävs en omställning av vårt sätt att leva som är så stor att den förutsätter vad Will Steffen kallar en ”krigsekonomi”: en beslutsamhet av det slag som annars bara kan uppbådas under krig. Det räcker inte att inom EU debattera huruvida bilars koldioxidutsläpp ska reduceras med 30, 35 eller 40 procent. Istället skulle alla förbränningsmotorer behöva förbjudas, och ransonering införas på köttkonsumtion och flygresande.

Sällan har Jesu ord när han i sin Bergspredikan citerar Psaltaren (37:11) varit mer relevanta: Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet. (Matt 5:5)

 

 

Comments are closed.