När något står på spel

 

Vi blir vad vi gör mer än vad vi tänker. Därför är våra handlingar viktiga. Hur förhåller sig en asketisk handling, en moralisk handling och en profetisk handling till varandra?

En asketisk handling är en handling med vilken vi reglerar våra begär. I den epok som geologerna kallar antropocen – människans tidsålder – tycks det som att människan blivit så mäktig att hon förmår rubba jordens ordning samtidigt som hon verkar oförmögen att dra gränser för sig själv och sina behov.

En moralisk handling är ett ställningstagande om rätt och fel. Den utgår från att det finns en naturlig lag som inte kan överträdas utan konsekvenser. En moralisk handling kan därför aldrig vara godtycklig. Det som är fel för en människa är fel för alla, och omvänt. Att beröva någon livet är alltid fel och att skydda någons liv är alltid rätt.

En profetisk handling är symbolisk till sin innebörd. Genom sin ofta drastiska karaktär har den syftet att väcka till insikt om att något avgörande står på spel.

En asketisk handling, såsom fastan, behöver skiljas från en moralisk. Däremot kan en asketisk handling någon gång vara profetisk.

 

 

Comments are closed.