Den nya sången

 

Han lade i min mun en ny sång. (Ps 40:4)

Uttrycket ”en ny sång” upprepas igen och igen, både i Psaltaren och hos profeten Jesaja. Och i Uppenbarelseboken hörs dess trotsiga kontakion i himlarna. Och de sjöng en ny sång. ((Upp 5:9)

Vad är den ”nya sången” för sång?

Den nya sången handlar inte om världen i dess nuvarande tillstånd. Det är en sång om världen sådan den en dag ska bli. Den nya sången är en protestsång; en vägran att finna sig i världen sådan den är. Den är en hoppets sång; en övertygelse om att Gud aldrig kommer att ge upp. Kyrkan är aldrig så fri och farlig, så orädd och oförvägen som när hon sjunger den nya sången.

Den nya sången var den sång Mirjam och Hanna sjöng, den sång Sakarias och Maria sjöng. Så länge det finns några, om så bara en liten rest, som sjunger den nya sången kommer världen aldrig att tillåtas förbli vad den är.

 

 

Comments are closed.