Det ofattbara

 

Två berättelser, med tusen års mellanrum, läggs i dag vid sidan av varandra för att vi inte ska ge upp hoppet.

Änglars besök hos Manoachs hustru i Domarboken (7:2-7) och hos prästen Sakarias i Lukasevangeliet (1:5-25) är preludier till det ofattbara. Vem skulle inte ha reagerat som Sakarias: Hur ska jag kunna lita på detta?

När Manoach senare frågar budbäraren vad denne heter, blir svaret: ”Varför frågar du vad jag heter? Mitt namn är ofattbart.”

Vi kan avfärda Guds löften eftersom de inte besvarar våra frågor och tycks alltför obegripliga. Eller vi kan reagera som Manoach och hans hustru: ”De föll ner med ansiktet mot marken.” I häpen tillbedjan framträder den tro som inget mer har att fråga om, och inga andra svar behöver.

 

 

Comments are closed.