Hoppets två vackra döttrar

 

”Klimatkrisen är i grunden existentiell”, skrev biologen Stefan Edman i en läsvärd artikel i Dagens Nyheter den gångna veckan (22/12).

Ett stort dilemma i dag är att teknikens landvinningar för att skapa en alltmer fossilfri värld, motarbetas av ständigt växande konsumtionsvolymer. ”Shopping är vår tids kult”, skriver Stefan Edman. Han talar då inte om den basala vardagskonsumtionen, utan om excesserna som i hög grad handlar om tröst och bekräftelse. Som teologen William Cavanaugh uttrycker det: Vår ”dyrkan av pengar” är både ett materiellt och andligt sår.

Något av det viktigaste just nu är därför vad Stefan Edman kallar ”den inre klimatstrategin”, en ”hjärtats omställning”, som leder till en varsammare livsstil och får oss att inse att kultur, andlighet och gemenskap ger större livsmening än materiell överkonsumtion.

Om den omställningen sker kan till synes osannolika förändringar bryta fram, menar Stefan Edman och avslutar hoppfullt med att citera kyrkofadern Augustinus: “Hoppet har två vackra döttrar i världen, Förnuftet och Modet. Förnuft så att det som inte bör ske inte sker, och mod så att det som bör ske också sker.”

 

 

Comments are closed.