Guds stora längtan

 

Du skall ge honom namnet Jesus … Hans namn skall ge folken hopp.

När vi hör profeterna vet vi: Guds stora längtan är att ge människan en framtid och ett hopp. Kan vi verkligen hoppas i en värld där ”klimatförändringarna övergår vår fattningsförmåga”, som dagens forskare uttrycker det? Det finns något mer som övergår vår fattningsförmåga: Gud nya värld som förebådas av profeterna och vars frö gror i Betlehem. Inget, absolut ingenting, tyder på att en ny värld är möjlig. Det låter mest som fantasifull poesi i våra öron.

I julnatten slår den profetiska poesin ut i blom. Den vänder ut och in på all logik. Den tänder hopp som motgift mot förtvivlan och förnekelse. Födelsen i Betlehem förebådar en framtid där allt ska bli väl. En läkt och försonad värld.

Julen är tiden att, åtminstone för ett ögonblick, lämna våra kloka världar av budgetar, scheman och regler, så att en förryckt tanke kan drabba oss: Gud har avsett helt andra sätt för oss att leva.

Han skall komma ner till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens väg.

 

Comments are closed.