Guld, rökelse och myrra

 

Nu får också vi öppna våra kistor och bära fram gåvor till Jesus. Vad har vi att hämta fram ur vår själs tomhet? Också vi får bära fram guld, rökelse och myrra.

Guldet är vår konungsliga värdighet, det är guldet i ikonen, i hans avbild i oss. ”Frambär är er själva … det är er andliga gudstjänst.”

Rökelsen är vår bön och vår kontemplation. Varje själ är ett rökelsekar, skapat för bön, med förmåga att svinga sig upp till Gud och förenas med änglar och keruber i den eviga lovsången.

Myrran är den gåva som kvinnorna kom med till graven på påskdagsmorgonen för att smörja Jesu kropp. I Betlehem förebådas Kristi påsk när stjärntydarna tar fram myrra ur sin skattkista. Myrran uppenbarar: det finns ingen kärlek utan offer.

 

 

Comments are closed.