Handlingens bön

 

Gud döljer sig i världen, och vår uppgift är att göra honom synlig genom våra handlingar.

Därför är kristen tro inte upptagen av värderingar utan av handlingar. Att leva rätt är viktigare än att tänka rätt. Trons väg är viktigare än trons innehåll. Vad vi känner och tänker kommer att prägla det vi gör, och det vi gör formar våra tankar och känslor.

Helgelse är bön i form av en handling.

 

 

Comments are closed.