Den fruktbärande prästen

 

För prästen gäller att eftersträva, och så längt omständigheterna tillåter, leva ett liv i obemärkthet och stillhet. Han får aldrig söka befordran, belöning, pengar eller egen bekvämlighet. Det är inte i första hand genom sina ord han ger evangeliet åt andra utan genom att vara Kristi närvaro bland människor. När han låter denna närvaro vara verksam i sitt liv kommer den att bära frukt – inte i form av vältalighet utan i ett självutgivande liv.

– En munk från östkyrkan

 

Comments are closed.