De avvikande

 

Allt som avviker från det normala är inte nödvändigtvis patologiskt. Om detta vittnar den säregna traditionen av heliga dårar i den bysantinska kristenheten från 500-talet och framåt.

Genom vad Per-Arne Bodin, professor i rysk litteratur och en av föreläsarna i helgens symposium i Bjärka-Säby, kallar ett ”sakralt karnevalsuppträdande” vände dårarna upp och ned på etablerade normer och tvingade fram obekväma frågor i ett samhälle där religionen legitimerade den politiska makten.

Det som blivit accepterat och respektabelt i ett samhälle är det inte alltid i Guds ögon. Även den estetiskt vackra liturgin, arkitekturen och musiken kan bli en avgud. Om den inte får sin förlängning i den skönhet som består i den utgivande kärleken.

 

 

Comments are closed.