Åt denne siste

¨

Hur hör ekonomi och värderingar ihop? Frågan väcks av Jesu liknelse i dagens evangelium (Matt 20:1–16). När Jesus ger samma lön åt de sista som åt de första sticker han hål på den tillväxtlogik som genererar konkurrens, rivalitet, jämförelse och till sist utslagning.

Liknelsen har inspirerat till titeln på den brittiske konstkritikern och teologen John Ruskins (1819–1900) bok Åt denne siste, som nyligen kommit i nyutgåva på Bokförlaget H:ström. Boken genomsyras av en oro över hur samhällets ekonomiska modeller urholkar det mänskliga i människan.

Vad Jesus, och John Ruskin i hans efterföljd, vill påminna om är något vi egentligen alla vet: de verkliga glädjeämnena i livet kan inte köpas för pengar. Detta kan låta självklart, men i ett samhällssystem som utgår från att allt kan mätas med pengar blir det självklara något vi i praktiken ignorerar.

 

 

Comments are closed.