Den största uppenbarelsen

 

Nu introducerar Boris Bobrinskoy sina läsare för Filokalia, en andlig skattkammare som den ortodoxa traditionen gett kristenheten. En antologi bestående av texter som spänner över tolv sekler, från 300-talet till 1400-talet. Denna väldiga volym är inte upptagen av yttre former eller metoder, inte heller av Guds folks gemensamma liturgi i kyrkan, hur viktig den än är. Här är allt fokus på hjärtats liturgi när läsaren får vägledning i sitt sökande efter livets kärna och innersta mening.

Filokalia betyder ”kärlek till det sköna”. Gud, som skapat allt gott och skönt, är skönhetens källa. Hjärtats liturgi renar våra ögon med vattnet från denna källa, så att vi ser Guds skönhet i alla ting och själva blir en avglans av den skönheten. ”Alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet, förvandlas till en och samma avbild.” (2 Kor 3:18)

Uttrycket för hjärtats bön i Filokalia är framför allt åkallan av Namnet. ”Var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad”, säger profeten Joel, och citeras av Petrus på pingstdagen. Vilket namn är det vi åkallar i vår bön? Redan som barn blir Jesus medveten om att Guds namn är ”Fader”. ”Visste ni inte att jag måste vara hos min fader?”, utbrister han när hans föräldrar finner honom i templet. Och under sitt lidande på Olivberget hör vi honom åkalla Namnet: ”Abba! Fader!”

”Jesus är alltigenom bön”, skriver Bobrinskoy. Hela hans liv, all hans uppmärksamhet, är riktad mot Fadern. Och inför sina lärjungar säger han i sin bön: ”Jag har gjort ditt namn känt för dem.” (Joh 17:26) ”Det är bara Jesus som har rätt att kalla Gud fader”, menar Bobrinskoy, ”men han överlämnar den rätten till oss.” När lärjungarna ber att få vägledning i bön inleder Jesus med orden: ”När ni ber ska ni säga: Fader.” (Luk 11:2)

Att Gud är vår fader är kristendomens största uppenbarelse. När de ortodoxa fäderna och mödrar säger att målet med det kristna livet är att förvärva den helige Ande, är skälet ett enda. Först när Anden uppenbarar Guds rätta namn, kan vi ta till oss de ord som Jesus så ofta upprepar i evangelierna: ”Var inte rädda!”

 

 

Comments are closed.