Kyrie Eleison

 

Det bönerop som utgör en del av hjärtats bön är Kyrie Eleison, Herre, förbarma dig. När detta rop kom in i liturgin och blev en del en naturlig del av kristnas bön vet man inte helt säkert. I gudstjänsten kom det tidigt att bli de troendes rop som följde på diakonens förböner i litanian.

”Strikt talat utgör Kyrie Elesion själva bönen”, skriver Bobrinskoy. Diakonen frambär endast böneintentionerna. Ett exempel på detta i den ortodoxa liturgin är den stora litania som följer omedelbart efter läsningen av evangeliet: Låt oss alla, av hela vår själ och vår ande, säga: Kyrie Eleison.

Ett annat exempel i den ortodoxa liturgin är den bön som beds av präst och diakon i fastetidens completorium: Förbarma dig över oss, Herre, förbarma dig över oss. Som hjälplösa syndare kommer vi till dig, Herre. O, Mästare, förbarma dig över oss, förbarma dig över oss, för du är vår Gud och vi är ditt folk, vi är dina händers verk och vi åkallar ditt Namn.

 

 

Comments are closed.