Kommunionens tystnad

 

Nyckeln till hela Boris Bobrinskoys teologiska tänkande är det trinitariska mysteriet: Guds eviga ”koncelebration”, som vi genom Kristus och den helige Ande inbjuds att delta i. Det är en teologisk vision där människan koncelebrerar med den heliga Treenigheten i den himmelska festen. Som författaren uttrycker det:

Genom uppståndelsen och himmelsfärden inbjuds vi att tränga in i den hemlighetsfulla och oåtkomliga gemenskap, som också är en uppståndelse och en himmelsfärd för vår tanke, ja, för hela vår varelse. Som Paulus säger: ”Gud har uppväckt er i Kristus och satt er på sin högra sida i himlen.” Även vi sitter på Guds högra sida i himlen, så som det antyds i slutet av brevet till Laodikea i Uppenbarelseboken: ”Den som segrar skall jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag har segrat och sitter på min faders tron.” (Upp 3:21) Kristusmysteriet, sann Gud och sann människa, i vilken gudomens alla skatter finns dolda, är nyckeln till det trinitariska mysteriet, uppenbarat av honom genom den helige Ande som andas liv i oss.

Kyrkans teologiska språk är främst av allt ett liturgiskt och eukaristiskt språk, det ger oss samma erfarenhet som lärjungarna i Emmaus. De hörde Jesus tala, men förstod inte vad han menade förrän brödet bröts. I samma stund försvann Herren, och kommunionens tystnad fyllde dem med förundran och klarhet.

Det teologiska språket – fyllt av ord, bilder och stor skönhet – är en vision av den enhet som får alla ord att tystna och alla bilder att blekna.

 

 

Comments are closed.