Påsktidens första fastedag

 

Hopplösheten och meningslösheten har övervunnits av någon ”som slagit sig ned hos oss, deltagit i historien med oss och även stigit ned i Hades för denna saks skull, för att sedan bryta fram från insidan och lyfta av dödens portar”, som teologen David Fagerberg uttrycker det.

När Kristus överskred dödens gräns, överskred han också gränsen till framtiden. Det är denna händelse – uppväckandet av Jesus från de döda – som skiljer det kristna talet om framtiden från utopin. ”Han är vårt hopp”, förkunnar Paulus (Kol 1:27) Varje påstående om Jesus Kristus utgör därför inte bara ett påstående om vem han är och vad han gjort, utan också om vem han kommer att vara i framtiden.

 

 

Comments are closed.