Den kristna mystikens preposition

 

Detta är Guds verk: att ni tror på honom som han har sänt.(Joh 6:29)

Jesu ord i dagens evangelium rymmer, som så ofta, mer än vi inser vid en första läsning. Om tron är Guds verk, vad är i så fall tron?

Med hjälp av en språklig innovation gav Nya testamentet författare uttryck för ett särdrag i sin tro. Till det grekiska verbet pisteuein – tro – knöt man prepositionen eis, som har grundbetydelsen ”in i”. Det förekommer aldrig tillsammans med ordet tro i grekiska skrifter före Nya testamentet, och i flera hundra år därefter används det endast i kristna texter.

Den lilla prepositionen eis är revolutionerande, den uttrycker det unikt kristna. Plötsligt får tron en helt annan innebörd än det svenska verbet tro som anger något statiskt. Tron blir en rörelse ”in i Kristus”, enhetens och gudsföreningens mysterium. Ett Guds verk, inte ett antagande att hålla för sant.

Tre små bokstäver gör varje kristen till en mystiker.

 

 

Comments are closed.