Sådana som Kristus är

 

Den dagen skall ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er. (Joh 14:20)

När vi förbereder oss att på nytt fira pingsten, behöver vi påminnas om hur denna händelse – utgjutandet av Anden över lärjungarna – har ytterst lite att göra med så kallade ”religiösa erfarenheter”. Pingsten är början på ”den dag då allt det blir upprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeter från tidens början” (Apg 3:21).

När Andens ges öppnas en möjlighet för gemenskapen av lärjungar att ta upp den roll Jesus haft inför Gud och i världen. Allt det som skedde i Jesu liv som människa, kan nu ske i och genom deras liv. Såväl Jesu sätt att be, när han tilltalar Gud som ’Abba’, som hans frihet att förlåta och införliva främlingar och strövare i Guds folk, ges åt kyrkan i och med pingsten. Hon har nu samma uppgift som Jesus: att bära ansvar för hela den mänskliga familjens, ja hela skapelsens, harmoni och välfärd. Vilket är innebörden av att var präst när Nya testamentet säger om de döpta: ”Ni är ett heligt prästerskap”.

Uppdraget som ”skapelsens präst” har en enda förutsättning: Ni i mig och jag i er. I det ljuset blir Jesu ord till sina lärjungar om att det är ”bra” att han lämnar dem meningsfulla. Först när han lämnar dem kommer Anden. Gud med oss är nu Gud i oss.

 

 

 

Comments are closed.