Det andliga ekosystemet

 

En kristen ekologisk vision handlar om så mycket mer än det vi lite förenklat kallar ”miljöfrågor”, eller synen på ”naturen”, i sig ett begrepp med olika konnotationer.

En teologisk förståelse av människan-i-världen måste inbegripa två lika viktiga delar, skriver den ortodoxa teologen Elizabeth Theokritoff i sin bok Living in God’s Creation. Dels rör den vårt förhållande till vad vi kan kalla ekumene: den bebodda världen, hela den mänskliga familjen globalt. Och dels det andliga ekosystem som handlar om förhållandet mellan skapelsen som helhet och Skaparen.

Formandet av en kristen ekologisk vision förutsätter att vi ställer och utforskar en rad viktiga frågor:

* Vad innebär det att se den materiella världen som Guds skapelse?
* Vilken är den materiella världens andliga betydelse, hur ser dess relation till Gud ut?
* I vilken mening är Gud skild från universum och i vilken mening är han en del av det?
* Är den icke-mänskliga skapelsen ”fallen” som en följd av människans synd?

Här är inte utrymmet att försöka besvara dessa i tur och ordning, men vi kan ha dem med i den fortsätta reflexionen och låta dem belysas ur olika teologiska perspektiv.

 

 

Comments are closed.