Skapare och skapelse

 

På vilket sätt är kristologin nyckeln till skapelsens logik? Att Jesus är ”av samma väsen som Fadern”, med den nicenska trosbekännelsens formulering, och samtidigt i genuin mening en del av skapelsen får radikalast tänkbara konsekvenser för vår syn på den materiella världen, alltifrån minsta mygga och embryo till haven, skogarna och oljefälten.

En specifikt kristen ”ekoteologi” utgår inte bara från Gud som skapare av världen – vilket är nog så viktigt, men något kristen tro delar med de övriga monoteistiska religionerna – den är framför allt rotad i inkarnationen. Om Jesu mänsklighet hör till den skapade världen, samtidigt som Jesus är identisk med det eviga Ord som skapat allt, kan det aldrig finnas någon rivalitet mellan Skapare och skapelse. Genom att själv vara en del av skapelsen garanterar Kristus den materiella världens integritet.

Här är grunden för kyrkans ekologiska vision: på ett optimalt sätt förkroppsligar Kristus förhållandet mellan Skapare och skapelse. Det hjälper oss att se hur skapelsen mår bäst när den lever i ett förhållande till Skaparen, som liknar Sonens relation till Fadern. En fördjupad ekologisk vision på evangeliets grund är därför på ett avgörande sätt knuten till frågan om vem Jesus Kristus är.

 

 

Comments are closed.