En andlig kompass

 

En fördjupad förståelse av Guds skapelse och människans roll i den – som vi berört under apostlafastan – är en förutsättning för att ha något hållbart att säga. Det kommer inte i sig att besvara frågorna hur vi ska förhålla oss till specifika ting som rör miljö, klimat, transporter, odling, matvanor osv. Det är inte heller teologins uppgift att peka ut sådana lösningar. Åsikterna om vilka praktiska åtgärder som bäst bidrar till att bota förslitningarna på jordsystemet går isär även bland kristna.

Vad vi däremot behöver fråga oss är: Vari består det motstånd i den mänskliga naturen som gör att vi ofta har så svårt för att handla på ett sätt som motverkar de gigantiska hoten mot vår jord, och som dessutom svarar mot vad vi vet och egentligen inser är rätt?

De verkliga frågorna handlar om hur våra attityder, liksom våra förväntningar på livet, behöver förändras för att lindra lidandet hos andra skapade varelser i såväl den mänskliga som den icke-mänskliga skapelsen. En ekologisk vision, rotad såväl i skapelsen som i inkarnationen, kan ge oss en andlig kompass till vägledning för hur vi utformar vårt dagliga liv med dess ständiga valsituationer.

 

 

Comments are closed.