Det första rådet

 

Under de kommande veckorna ska vi påminna om de fem andliga råden, varav det första lyder:

Försök inte längre att med din tanke förstå Gud. Gud kan du endast nå med din kärlek.

I detta råd ligger inget förakt för tanken, men tron är inte ett svar på en fråga. Tanken är given av Gud att bruka till det yttersta, men förr eller senare stöter den mot sin gräns. Vid den gränsen väntar trons språng.

Gud går inte att fånga med tanken, endast med kärleken. Jag finner honom som min själ har kär, ”jag tar honom fatt och släpper honom inte”, vittnar bruden i Höga visan.

 

 

 

Comments are closed.