Bönens vara

 

Vi har kommit fram till det tredje andliga rådet:

Sök Gud bortom dina ord. Bed genom ditt liv. Låt din andedräkt vara tecknet. Andas ut din längtan, andas in gemenskap.

Här påminns vi om Paulus ord på Areopagen: ”I honom är det vi lever, rör oss och är till” (Apg 17:28). Eller som en av ökenfäderna säger: “Sök Gud och fråga inte var han bor.” Gud är här, Gud är överallt. Vi behöver inte hämta hit Gud eller söka upp honom. Bön är att bli närvarande inför den Gud som är närvarande i varje andetag.

Det tredje rådet leder oss in i en erfarenhet av bön som något vi är mer än något vi gör. Inte så mycket en aktivitet som en dimension som är ständigt närvarande i våra liv. När vi blir alltmer uppmärksamma på Guds närvaro.

 

 

Comments are closed.