Goda ögon

 

”Hur ska jag som är en orons människa kunna bli stilla?”

Det är som svar på vår fråga som de som erfarit ger oss fem andliga råd. Med dessa övar vi oss att leva nära Gud i varje ögonblick, genom allt som händer och i allt vi möter. Att ge Gud sina ögonblick är att röra vid evigheten.

Det fjärde rådet är kort men leder oss in på helgelsens sköna väg med både kropp och sinnen: Ära Gud genom goda ögon, rena tankar och villiga händer.

Först framhålls ögat, det viktigaste hos människan. Synd är en felaktig inriktning av blicken, men goda ögon ser spåren av Gud i allt och alla. Det väcker tankar av stilla tacksamhet och ger händer som föder hopp.

 

 

Comments are closed.