Glöm inte Gud

 

Det femte och avslutande andliga rådet är, i likhet med de övriga fyra, mycket enkelt:

Ge Gud en blick, en suck, en kort bön. Säg: Herre, Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig.

I den tidiga kristna traditionen består den grundläggande praktiken, den som sammanfattar alla andliga råd, av Memoria Dei, att minnas Gud. Så länge människan bevarar minnet av Gud och låter det genomtränga medvetandets alla nivåer, glömmer hon inte heller sitt ursprung. Hon är ämnad för den heliga Treenighetens livsgemenskap.

Därför säger Jesus till sina lärjungar när han ska lämna dem för att gå till Fadern: ”Ni skall vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni.” (Joh 14:3–4) Och till sin fader ber han för oss: ”Att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss.”(Joh 17:21)

De andliga råden hjälper oss att minnas Gud. Gemensamt för dem alla är just deras enkelhet. Det behövs inte så mycket, det viktiga är de långa linjerna.

 

 

Comments are closed.