Det band som knutits utanför tiden

 

Där det finns otrohet, fanns ingen kärlek. Där det finns trohet, är kärleken ändå inte med nödvändighet närvarande. Hjärtat kan säga: ”Även om jag inte kan älska dig, vill jag åtminstone vara dig trogen.” Men trohetens band leder antingen till kärlek eller rymmer djupt inom sig, omärkbar för känslan, det band av kärlek som knutits utanför tiden.

(Hans Urs von Balthasar)

 

 

Comments are closed.