Ålderdomens kallelse

 

I dag firar kyrkan minnet av Joakim och Anna, jungfru Marias föräldrar, vars namn vi fått kännedom om genom det apokryfa Jakobs protoevangelium. De avbildas på ikonen ”Det heliga äktenskapet” (här målad av Robin Johansson), som förebilder för äkta makar och samtidigt en påminnelse om ålderdomens betydelse i ett samhälle.

”Vi behöver först och främst äldre som ber”, säger den ortodoxe teologen Olivier Clément, och kommenterar hur ålderdomen är en tid vi har fått för att kunna ägna oss mer åt bön. ”En civilisation där man inte längre ber, är en civilisation där ålderdomen inte längre har någon betydelse”, skriver han.

 

 

Comments are closed.