Den Vägvisande Guds Moder

 

I de bibliska texterna och den kristna hymnologin antar Visheten kvinnliga drag. ”Hon står uppe på höjderna, vid alla vägar och vägskäl.” (Ords 8:2)

Sophia är den moder genom vilken den gudomliga Visheten uppenbaras för världen. Hon är Vägviserskan till Visheten. Som på den ikon i rysk tradition som kallas “Den Vägvisande Guds Moder”. Hon är inte själv gåvan, men hon säger: ”Mina gåvor är bättre än finaste guld, mina frukter förmer än rent silver.” (Ords 8:19)

Vilka är hennes gåvor och frukter?

I den berömda så kallade Akathist-hymnen från tidigt 600-tal vördas Maria med en lång rad uttrycksfulla metaforer: Hon är ”den bär honom som bär universum, hon är den himmelska stegen på vilken Gud stiger ned, hon är bron som leder från jorden till himlen”.

Det sätt på vilket Guds moder omfamnar det skapade och det oskapade, motsvarar det sätt på vilket Jesus Kristus förenar det gudomliga och mänskliga ”utan sammanblandning och åtskillnad”. Kristus och Maria kan därför inte tänkas utan varandra. Frukten av hennes ”ja” är honom i vilken ”vishetens och kunskapens alla skatter [finns] gömda”. (Kol 2:3)

(Ikonen är målad av Robin Johansson)

 

 

Comments are closed.