Vem ska dyrkas?

 

Utgångspunkten för sofiologin som en kristen filosofi – kärlek till visheten – är världen som Guds ikon. Allt skapat återspeglar Guds vishet, eller för att anspela på ett hebreiskt ord, kabod, härlighet. ”Hela jorden är full av hans härlighet” (Jes 6:3) får profeten Jesaja höra i sin himmelska vision.

Guds vishet (sophia) och Herrens härlighet (kabod) är uttryck för samma verklighet.

När slöjan faller och människan blir seende är hela skapelsen transparent för hennes blick. Guds närvaro genomtränger alla ting. Allt skapat har del i Gud, utan att allt i Gud manifesteras i skapelsen. Herrens kabod – Guds energier – både uppenbarar och döljer det mysterium som är Gud, och som när tiden är inne personifieras i Kristus, Guds son och Marias son.

Varken visheten eller härligheten ska dyrkas, endast den som är visheten och härligheten.

 

 

Comments are closed.