Paulus kosmiska vision

 

Urteologen att ta spjärn emot, för att inte talet om sophia ska bli dunkelt och förirra sig ut i teologin tassemarker, är givetvis Paulus. ”Allt är skapat genom honom och till honom”, skriver aposteln om Kristus i Kolosserbrevet, ett brev som delvis utgör ett korrektiv mot idéer lanserade av självutnämnda andliga ”guider” i församlingen som menade sig ha profetisk gåva och ägnade sig åt spekulationer om änglasyner och andemakter.

För Paulus råder ingen tvekan om att Kristus ”finns före allting” och därför ”står över allting”. Och det är i just detta sammanhang som aposteln tecknar sin kosmiska Kristusvision när han framhåller att Gud lät ”all fullhet bo i honom” av ett enda syfte: ”att försona allt med sig genom honom, allt på jorden och allt i himlen”.

För Paulus är inget mindre än en ”transfigurerad” skapelse – för att återigen anspela på den fest som kyrkan nyss firat, Kristi förklaring – målet för Guds frälsningsplan.

Att den fest som firas om två dagar, Gudsmoderns insomnande, infaller bara en dryg vecka senare är ingen tillfällighet. Den på berget Tabor förhärligade Jesus, är oskiljaktig från sin moder, Maria, som genom helig Ande föder Visheten till världen.

 

 

Comments are closed.