Det nödvändiga tvivlet

 

I dag vördar kyrkan minnet av Johannes döparens martyrium och iakttar därför fasta.

I Synaxariet påminns vi om att troheten mot sanningen kostade Johannes livet. Profeterna har sanningen som sin enda agenda. Men de är fria från sanningssägandet, aldrig hånfulla eller självgoda.

Ända till slutet lyssnar Johannes till sanningens röst i sitt inre. När frågor uppstår inom honom – Var det så här allt skulle sluta? – sänder han från sin cell frågan till Jesus: ”Är du den som skall komma eller skall vi vänta på någon annan?”

Frågor och tvivel är aldrig ett hot mot evangeliet, men ofta nödvändiga för att riva luftslott och nå närmare sanningens kärna. Den som förblir vid sanningen kan berövas livet, men aldrig sin värdighet.

Ikon målad av Robin Johansson

 

 

 

Comments are closed.