Apropå löftet

 

Varför finns det skäl att vara skeptisk, eller bjuda motstånd, när någon alltför snabbt anmäler sin önskan att avge ett löfte?

”Den som mest ovilligt avger ett löfte är snarast att hålla det”, skrev den franske filosofen Rousseau insiktsfullt.

 

 

Comments are closed.