När slöjan faller

 

Ur dagens läsning från profeten Hesekiel:

Ett talesätt uppstod om dem som hamnat i exil: ”De är långt borta från Herren.” (11:15) Men i Babylon fick dessa människor lära sig ett nytt sätt att tänka: Där vi är, där är Jerusalem. Herren bekräftar: ”Jag har varit något av en helgedom för dem i de länder där de befinner sig.” (11:16)

När slöjan faller och människan blir seende är hela skapelsen transparent för hennes blick. Guds närvaro genomtränger alla ting. Med böneorden inför denna dag i morgonens laudes: Din skaparkraft finns i allt som är till, allt som lever genomströmmas av ditt liv.

Ingen är långt borta från Herren. Gud är här, Gud är överallt. Men han bor där han blir insläppt.

 

 

Comments are closed.