“Bortom allt tvivel”

 

För femte gången i sin historia har den ansedda amerikanska tidskriften Time – grundad 1923 – i sitt nyss utkomna nummer ägnat varje sida i tidskriften, från första till sista, åt ett enda tema: jordens överlevnad i ljuset av klimathotet.

För Time är det en dygd att låta olika röster komma till tals, och en rad perspektiv speglas och debatteras också i detta nummer, inte minst hur vi bäst kan lindra effekterna av den globala uppvärmningen. Det är bara en sak man inte ger något utrymme åt: klimatförnekelse. Att effekterna av klimatförändringarna är verkliga är i dag bortom allt tvivel, skriver Times chefredaktör Edward Felsenthal och konstaterar: ”The science on global warming is settled. There isn’t another side, and there isn’t another moment.”

Och vad ska kyrkan göra? I den globala kris vi nu genomgår är det inte kyrkans sak att ta forskar­nas och politikernas roll, hon har inte kompetens att fastslå vilka konkreta åtgärder som den ena eller andra ökningen av jordens temperatur kräver. Hennes kallelse är att teckna visionen av jorden och dess framtid, att vara en guide till glädjen i ett enklare liv, där principen går före profiten, och uppoffringen blir lika lätt och otvungen som varje handling driven av kärlek.

 

 

Comments are closed.