“Lär mig att din börda är lätt”

 

Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ.

Den tunga bördan: självrättfärdigandet.

Den lätta bördan: självförglömmelsen.

 

 

Comments are closed.