De feta och de magra

 

Med starka metaforer ger profeten Hesekiel i dagens gammaltestamentliga läsning uttryck för Guds patos för de förfördelade, de förskingrade, alla de som trängts ut i marginalerna.

Så säger Herren till fåren: ”Jag skall själv skipa rättvisa mellan de feta och de magra fåren. Ni knuffar de svaga med bog och länd, ni stångar dem tills ni har trängt bort dem. Men jag skall rädda mina får, så att de aldrig mer blir till byte. Jag kall skipa rättvisa bland fåren.”

Sådana är profeterna: med blicken avläser de sin samtid på samma gång som de har örat vänt mot Gud. Med precision ställer de diagnos eftersom de vet vad som inte är förhandlingsbart om vi vill leva i harmoni med varandra och den värld Gud skapat.

 

 

Comments are closed.